APLANAS - geodeziniai (kadastriniai) matavimai, pastatų inventorizacija, topografija
Į pradžiąPaslaugosApie musLicencijosKontaktaiNuorodos
Paslaugos Atgal

1. Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. Kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės, taip pat apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę, ir parengiami nekilnojamojo turto objektų planai.

2. Topografinės nuotraukos

Topografinė nuotrauka atliekama, norint projektuoti, rekonstruoti pastatus, klojant komunikacijas ir kita. Topografiniame plane atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografinės nuotraukos atliekamos įvairiais masteliais - 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Topografinis planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe nustatyta tvarka. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

  3. Pastatų, statinių ir patalpų kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Kadastriniai matavimai (inventorizacija) tai nekilnojamojo daikto dydžio, vertės, fizinės būklės, pakitimų bei kitų rodiklių fiksavimas. Šių rodiklių reikia nekilnojamojo turto apskaitai, sandoriams, apmokestinimui, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimui. Statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija) ir kadastro duomenų bylos sudarymas atliekami naujai formuojamiems (statomiems) arba jau suformuotiems statiniams.

4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

5. Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.
  6. Statinių kontrolinės nuotraukos (geodezinė pastato nuotrauka)

Sklypo kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje pažymima statinių bei būdingų žemės paviršiaus taškų padėtis aukščio atžvilgiu ir plane reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti.

7. Nužymėjimo darbai (sklypo ribų atstatymas, pastato ašių nužymėjimas ir kita)

Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius. Pastatų ašių nužymėjimo darbai atliekami statant naujus pastatus, pagal suprojektuoto pastato koordinates. Ruošiamos nužymėjimo darbų schemos.

8. Planai notarinei sutarčiai sudaryti (nustatoma žemės sklypo naudojimo tvarka)

Rengiami norint nustatyti žemės naudojimo tvarką tarp bendrasavininkų.
Į viršų